Ciało człowieka- system naczyń połączonych. Żylaki i zator wątroby

Ciało człowieka to niezwykle skomplikowany mechanizm, w którym można wyróżnić wiele skomplikowanych układów, które są wzajemnie ze sobą połączone. Prawidłowe działanie organizmu człowieka wymaga tego, aby każdy z tych układów działał poprawnie. W przeciwnym razie cały organizm spotykają nieprzyjemne konsekwencje w postaci schorzeń i poważnych chorób, które bardzo utrudniają życie, czy też nawet prowadzą do śmierci. Niektóre z nich mogą mieć podłoże genetyczne, a wtedy człowiek skazany jest na daną chorobę i ewentualnie wykonywanie pewnych zalecanych przez lekarzy działań w celu zminimalizowania jej skutków. Ale bardzo duża część chorób spowodowana jest niekorzystnym dla organizmu stylem życia, na który przecież każdy ma wpływ. Profilaktyka chorób i regularne badania również mogą przyczyniać się do zmniejszenia czy nawet wyeliminowania ryzyka pojawienia się danej choroby. Jednymi z najczęstszych chorób, pojawiających się zwłaszcza u ludzi w średnim i podeszłym wieku, są choroby układu krwionośnego.

Przykłady chorób układu krwionośnego – żylaki oraz zator wątroby

Często pojawiającą się chorobą jest miażdżyca, czyli choroba przewlekła, polegająca na zmianach zwyrodnieniowo-wytwórczych w błonach tętnic, a zwłaszcza w aorcie, tętnicach mózgowych, wieńcowych oraz tętnicach kończyn. Kolejnym przykładem może być choroba wieńcowa, czyli choroba niedokrwienna serca, będąca wynikiem niedostatecznego zaopatrzenia komórek serca w tlen i substancje odżywcze. Innym przykładem choroby związanej z układem krwionośnym są żylaki wątroby, czy też zator wątroby, które są wynikiem powstawania zakrzepów w żyłach wątrobowych. Objawami mogą być tutaj wodobrzusze, powiększenie wątroby, obrzęki obwodowe, czy krwawienie z żylaków przełyku lub żołądka.

Profilaktyka chorób układu krwionośnego

Na profilaktykę chorób układu krwionośnego może mieć wpływ wiele czynników. Warto przede wszystkim pamiętać o dobrej diecie, na przykład bogatej w antyoksydanty i nienasycone tłuszcze omega 3, jak również regulującej ciśnienie tętnicze aktywności fizycznej, regularnych badaniach, zwłaszcza w podeszłym wieku, a także o ograniczaniu stresu, który powoduje nagłe skoki ciśnienia.

Choroby to nieodłączna część życia każdego człowieka. Jednakże warto znać metody i techniki radzenia sobie z nimi i jak najlepiej zapobiegać powstawaniu ich, poprzez wprowadzanie odpowiedniego stylu życia, korzystnego dla ogólnego zdrowia. Dzięki takim wysiłkom można uniknąć poważnych chorób w przyszłości i zachować zdrową kondycję ciała jak najdłużej.