Statyny kontra mózg – skutki farmakologicznego obniżania cholesterolu

Posted on Posted in zdrowie

Mózg, obok nadnerczy jest organem o najwyższym stężeniu cholesterolu w ludzkim organizmie. Prawie cały cholesterol mózg produkuje lokalnie, a nie wychwytuje z krwi. Cholesterol jest składnikiem błon komórek mózgowych i włókien nerwowych oraz istotnym elementem właściwego funkcjonowania synaps (połączeń między komórkami nerwowymi). Hipotezę, iż sztucznie niski poziom cholesterolu może źle wpłynąć na prawidłowe działanie mózgu, potwierdza coraz większa liczba badań.

Demencja i utrata pamięci

Leslie Wagstaff z zespołem z Duke University przeszukali bazę danych Federalnego Biura ds. Leków (FDA) MedWatch (baza danych medycznych) pod kątem utraty pamięci u pacjentów stosujących statyny i znaleźli 60 takich przypadków. Symptomy zmieniały się od krótkotrwałej utraty pamięci do całkowitej amnezji. Przy dużej zmienności średni czas od momentu rozpoczęcia stosowania statyn wynosił 60 dni. Po odstawieniu leku utrata pamięci ustąpiła lub pamięć się poprawiła u 14 pacjentów, brak poprawy odnotowano u 11, a u pozostałych rezultat był nieznany [1]. Naukowcy z uniwersytetu w Baltimore i uniwersytetu w Goeteborgu przez 10 lat obserwowali 382 osoby w bardzo podeszłym wieku. Wśród tych z najwyższym poziomem cholesterolu było mniej przypadków demencji niż u pozostałych [2]. Ofiarą skutków ubocznych statyn (Lipitoru) był między innymi naukowiec, lekarz medycyny lotów kosmicznych – dr Graveline. W swojej książce „Lipitor, thief of memory” opisuje całkowitą amnezję po 6 tygodniach przyjmowania tego leku. Amnezja ustąpiła w jakiś czas po odstawieniu Lipitoru.

„Na każdy zgłoszony przypadek przemijającej amnezji przypadają setki zgłoszeń osłabionej pamięci i dezorientacji (szczególnie wśród starszych pacjentów), które nigdy i nigdzie nie są nawet wspomniane. Zbyt często ta grupa pacjentów akceptuje po prostu starość jako przyczynę, szczególnie, kiedy ich lekarze nie zdają sobie sprawy z tego rodzaju skutków ubocznych”.

W zgodności z tymi wynikami są wyniki badań z Framingham- P. Elias i jej zespół przez 16-18 lat obserwowali 2 000 osób. Szczegółowe analizy ich zdolności uczenia się, koncentracji, wnioskowania i zmysłu organizacyjnego wykazały, że istnieje bezpośredni związek możliwości intelektualnych z poziomem cholesterolu – im wyższy był poziom cholesterolu tym wyższa była sprawność intelektualna [3]

Choroba Parkinsona

Badania przeprowadzone w Holandii na grupie ponad 6 000 osób w wieku 55+ obserwowanych 9 lat, wykazały, iż kobiety z wysokim poziomem cholesterolu rzadziej zapadały na chorobę Parkinsona niż kobiety z niskim poziomem. Im wyższy był poziom cholesterolu tym ryzyko było niższe [4]

Przemoc i autoagresja

W metaanalizie Matthew Muldoona i jego zespołu z uniwersytetu w Pittsburgu pojawia się wniosek, że w trakcie badań nad wpływem poziomu cholesterolu na umieralność pacjentów na choroby sercowe, w istocie więcej osób zmarło w wyniku przemocy lub samobójstwa niż z powodu zawału serca. Autorzy zaznaczają też, że niskie poziomy cholesterolu stwierdza się u kryminalistów, u ludzi agresywnych i dopuszczających się przemocy, u osób podejmujących próby samobójcze na tle choroby alkoholowej, u ludzi z niskimi normami społecznymi i o niskim stopniu samokontroli [7]

Uszkodzenie nerwów obwodowych (polineuropatia)

Skoro niski poziom cholesterolu jest szkodliwy dla mózgu, to uzasadnione było podejrzenie, że jest szkodliwy także dla nerwów obwodowych. Polineuropatia polega na powolnej, postępującej degeneracji nerwów obwodowych. To bolesne schorzenie zaczyna się na ogół od bólu w stopach i podudziach i może się rozprzestrzeniać na inne obszary. Symptomy: ból jak przy oparzeniach, uczucie silnego pieczenia, a nawet całkowita utrata czucia. Dr David Gaist wraz z zespołem ze szpitala uniwersyteckiego w Odense na podstawie przeprowadzonych badań obliczył, iż ryzyko wystąpienia samoistnej polineuropatii jest 16 razy wyższe u pacjentów zażywających statyny, niż u tych, którzy ich nie używają, przy czym ryzyko to jest wyższe u osób używających statyn dłużej niż dwa lata [5]

Impotencja

Literatura naukowa zawiera wiele opisów przypadków dotyczących impotencji w wyniku leczenia statynami. Dr A. Wierzbicki na podstawie badań stwierdził, że około 20% mężczyzn leczonych statynami może doświadczać problemów dotyczących ich sprawności seksualnej [6].

Czy jest opcja dla statyn? Chyba tak:

– ruch

– dieta warzywna

– woda

 

tekst: Magda Brejdygant na postawie „Cholesterol, naukowe kłamstwo” Uffe Ravnskov

foto: Aga Silska

[1] Wagstaff LR, Milton MW, Arvik BM, Doraiswamy PM. Statin- associated memory loss: analysis of 60 case reports and review of the literature. Pharmacotherapy 23, 871-80, 2003.

[2] Mielke MM and others. High total cholesterol levels in late life associated with a reduced risk of dementia. Neurology. 64, 1689-95, 2005.

[3]Elias PK and others. Serum cholesterol and cognitive performance in the Framingham Heart Study. Psychosom Mad 67, 24-30, 2005

[4]de Lau LML and others. Serum cholesterol levels and the risk of Parkinson’s disease. Am J Epidemiology 164, 998-1002, 2006

[5] Gaist D and others. Statins and risk of polyneuropathy:a case-control study, Neurology 58, 1333-7, 2002.

[6] Solomon H and others. Erectil dysfunction and statin treatment in high cardiovascular risk patients. Int J Clin Pract 60, 141-5, 2006

[7] Muldoon MF and others. Cholesterol concentration and mortality: a quantitative review of primary prevention trials. BMJ 301, 309-14, 1990.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *